Wat verandert er voor het bouwen van uw Droomhuis in 2024?

De procedure voor de vergunning van nieuwbouw villa’s is veranderd per 1 januari 2024. De Wet Kwaliteit Borging is in werking getreden, afgekort de WKB.  Voor het verbouwen van woningen is deze wet nog niet van toepassing.

De gemeente beoordeeld de nieuwbouwplannen voor particuliere villa’s op ruimtelijke kwaliteit en hier wordt een vergunning op afgegeven. De behandeltijd die hiervoor staat blijft 8 weken.

Voor de bouwtechnische vergunning wordt er door de opdrachtgever een Kwaliteitsborger bij het proces betrokken. Dit is een marktpartij die gecertificeerd is om het bouwtoezicht uit te voeren. Zij toetsten het ontwerp van de architect en adviseurs aan het bouwbesluit. Tijdens de uitvoering controleren zij of het werk van de aannemer hieraan voldoet. Na de oplevering van de woning ontvangt de gemeente het ‘dossier bevoegd gezag’ van de opdrachtgever, dat is opgemaakt door alle betrokken partijen.

Op basis van de ruimtelijke vergunning én het ‘dossier bevoegd gezag’ met de bouwkundige kwaliteit wordt de uiteindelijke gebruiksvergunning van uw woning verleend. U mag nu in het huis gaan wonen.

 

Wat betekent dit voor de kosten?

Voorheen betaalde u eenmalig leges aan de gemeente, waarvoor de ruimtelijke- en de bouwbesluit controle gedaan werd. Nu moet voor dit laatste een kwaliteitsborger betrokken worden in het proces. Hier zijn ook kosten aan verbonden. Voor een vrijstaande woning moet u rekening houden met c.a. €6000,- excl. BTW. Sommige gemeentes verlagen de legeskosten, omdat de werkzaamheden bij hen minder worden.

De eisen die gesteld zijn aan de WKB vragen om een uitgebreide vastlegging van het bouwproces. Dit vraagt extra tijd voor de werkzaamheden van alle betrokken partijen. Bijvoorbeeld de architect, constructeur, maar vooral van de aannemer. Tijdens de uitvoering worden veel onderdelen van de bouw bijvoorbeeld op foto vastgelegd. Dit zal tot een lichte prijsverhoging lijden in de gehele sector.

Wij hebben al ervaring opgedaan met de WKB, in 2 proefprojecten. In Rotterdam maakt de WKB al langer deel uit van het proces Architecten aan Zet, waarvoor wij ook gecertificeerd zijn.

 

Een architect controleert toch ook de bouwkwaliteit?

Ja dat klopt en dat zal ook zo blijven. Een architect voert een bredere controle uit, dan de kwaliteitsborger. Wij zullen minder gaan controleren op bouwbesluit tijdens de uitvoeringsfase, maar worden hier vooraf al nauw bij betrokken door de kwaliteitsborger. Wij voeren tijdens de bouw de esthetische controle uit, de bouwkwaliteit van het ontwerp en het afwerkingsniveau. Wij houden de aannemer namens u aan het bestek, de gemaakte afspraken en kwaliteiten en controleren het meer- en minderwerk.

 

Opleverdossier

De Woningwet wordt in 2024 ook aangepast. Het wordt verplicht om in de overeenkomst met de aannemer vast te leggen welke stukken er bij de oplevering worden meegeleverd. Dit kunnen garantiecertificaten zijn, elektra en ventilatietekeningen, onderhoudsrapporten etc. De stukken zijn vrij af te spreken per project, maar dit moet straks vooraf vastgelegd zijn. Wij begeleiden onze klanten bij de overeenkomst met een aannemer, en nemen dit al standaard op in de aanneemovereenkomst. Dit doen we al jaren en onze vele bouwpartners zijn dit gewend. Voor onze projecten en daarmee voor u is dit niets nieuws.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe procedure? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kijk voor meer achtergrondinformtatie op de www.rijksoverheid.nl of www.bouwendnederland.nl